Najświeższe wiadomości o Taborze znaleźć można na stronie zdarzenia na Facebooku.