Zasady uczestnictwa w Taborze

1. Koszty:
Uwaga! Udział w części warsztatowej młodzieży z gminy Krobia jest bezpłatny dzięki współpracy Gminy. Prosimy o wcześniejsze indywidualne potwierdzenie tej możliwości u Krzysztofa Polowczyka z GCKiR (polowczykk@gmail.com, tel. 501 257 874) i o zaznaczenie odpowiedniego punktu w formularzu zgłoszeniowym. Poza tym przypominamy, że udział w paśmie wieczornym (z wyjątkiem warsztatów młodzieżowych) i zabawach jest wolny dla osób z regionu (niekorzystających z noclegu).

Uwaga! Aby zapewnić sobie Wyżywienie od poniedziałku 7 lipca, trzeba zapisać się i opłacić najchętniej do 3 lipca, a najpóźniej 4-go do 12:00 (w południe).

ceny Każdy dzień od 7 do 11 lipca dzieli się na trzy pasma warsztatowe, odzwierciedlone w cenniku, pasmo wieczorne oraz zabawy nocne. Każdy karnet obejmuje także pasmo wieczorne i udział w zabawach oraz noclegi w salach wieloosobowych na materacach (w ograniczonej liczbie) lub własnych karimatach – albo we własnych namiotach.
* Obejmuje udział w jednym cyklu zajęć Małego Taboru (w miarę wolnych miejsc), czyli w zajęciach teatralno-dramowych lub w malowaniu kwiatów i w zajęciach w glinie. Koszt udziału w obu cyklach to 80 zł.

Pozostałe ceny:
• pojedynczy dzień na Taborze (bez warsztatów) – 30 zł; warsztaty dodatkowo: jeden – 30 zł,
dwa – 50, trzy – 60, młodzież do 17 lat: 15|25|30 zł (50%);
• członkowie SDT – 10% zniżki;
• honorowi członkowie SDT – wstęp wolny (udział w warsztatach w miarę wolnych miejsc);
wyżywienie dorośli: 1 dzień – 30 zł, cały Tabor – 190 zł, same obiady – 60 zł.
dzieci (do lat 10): 1 dzień – 15 zł, cały Tabor – 95 zł, same obiady – 30zł;
• w sprawie noclegów w pokojach w Starej Krobi i okolicznych miejscowościach prosimy o kontakt na adres polowczykk@gmail.com. Ceny do ustalenia indywidualnie. Nie wpływają one na ceny karnetów (innymi słowy nocleg w szkole lub namiocie zawsze przysługuje).

2. O kolejności rezerwacji miejsc warsztatowych i noclegowych o ograniczonej dostępności decyduje data wpływu przelewu z opłatą;
3. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Taborze pod opieką dorosłych opiekunów;
4. Podczas zajęć dla dzieci opiekę nad uczestniczącymi pełnią wolontariusze. Poza tym nie oferujemy opieki nad dziećmi;
5. Ubezpieczenie N.W. uczestnicy wykupują samodzielnie;
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki i zaginione (będzie możliwość przechowywania instrumentów w zamkniętym pomieszczeniu);
7. W razie zgubienia abonamentu na posiłki nie ma możliwości wystawienia duplikatu;
8. Do udziału w warsztatach gry na skrzypcach niezbędny jest własny instrument; dysponujemy ograniczoną liczbą dud i harmonii;
9. W przypadku rezygnacji z udziału w Taborze, zgłoszonej:
• przed 1 lipca 2014 – dokonana wpłata za warsztaty zostanie zwrócona z potrąceniem w wysokości 3 zł;
• w okresie 1—6 lipca 2014 – dokonana wpłata za warsztaty zostanie zwrócona z potrąceniem 10% wartości zarezerwowanych zajęć;
• od 7 lipca – dokonana wpłata za warsztaty w całości zasili budżet festiwalu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.


Prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego oraz dokonanie wpłaty za karnet
na rachunek nr:

52 1140 1977 0000 5851 3300 1012 (BRE Bank)
Stowarzyszenie „Dom Tańca”
z dopiskiem Tabor Wlkp. 2014 – karnet.

Zachęcamy do opłacania przelewem także kosztów wyżywienia. Prosimy o wpłaty oddzielnym przelewem na powyższy nr konta z dopiskiem Tabor Wlkp. 2014 – posiłki.
Płatności za posiłki można dokonać również gotówką na Taborze.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr 792 80 12 60
lub na adres taborwlkp@domtanca.art.pl