Warsztaty śpiewu podzielone zostały na trzy pasma.

Grupa początkująca jest dla osób, które nie śpiewają na co dzień. Planujemy zacząć od intensywnego rozśpiewania ogólnego, a następnie stopniowo wprowadzone zostaną podstawy biskupiańskiej tradycji śpiewaczej.

Grupa zaawansowana przeznaczona jest dla osób śpiewających muzykę tradycyjną oraz wokalistów innych stylów. Warsztaty skupią się na lokalnej manierze śpiewaczej, pozycji aparatu głosowego, specyfice intonacyjnej i zdobniczej. Prowadzone będą przez miejscowych śpiewaków przy współpracy kontynuatorów tradycji.

Warsztaty mistrzowskie skierowane są do śpiewaków mających duże doświadczenie i osiągnięcia w praktykowaniu śpiewu polskiej wsi. Ich celem jest poznanie i przyswojenie specyfiki tradycji wielkopolskiej w jej najciekawszych przejawach. Aplikujących prosimy w tym wypadku o przesłanie informacji o swoich osiągnięciach na adres taborwlkp@domtanca.art.pl.

Zastrzegamy jednak, że powyższe zamierzenia mogą zostać zmodyfikowane w zależności od zgłoszeń i możliwości realizacyjnych. W szczególności we czwartek i piątek grupy początkujące i zaawansowane zostaną połączone.