Planujemy ekspozycję w porozumieniu z Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi.