Tabor Domu Tańca to tygodniowe warsztaty tradycyjnego tańca, śpiewu i gry na instrumentach, na które zapraszamy wiejskich artystów i ich uczniów–kontynuatorów z młodszego pokolenia, aby uczyć się od nich dawnych tańców i pieśni. Oprócz warsztatów w ciągu dnia odbywają się zajęcia dla dzieci, pokazy filmów, wystawy i wykłady, a wieczorem – zabawy taneczne przy muzyce na żywo.

Już po raz drugi zapraszamy do spędzenia sierpniowego tygodnia we wsi Becejły na Suwalszczyźnie. Pomni wysokiej frekwencji w roku zeszłym, układaliśmy program tak, by zapewnić warunki do jak najefektywniejszej pracy warsztatowej. Stąd w większości grup obowiązywać będą limity miejsc. Tym razem warto więc zawczasu zaplanować pobyt i dobrać optymalną dla siebie ścieżkę taborowych aktywności.

A w programie nie brak premier. Po raz pierwszy na naszym Taborze można będzie zgłębiać tajniki śpiewu nietemperowanego wraz z Adamem Strugiem, pojawią się też warsztaty gry na cymbałach. Dziecięce zajęcia Małego Taboru toczyć się będą w dwóch grupach wiekowych i dwóch tematycznych. Kto zaś oprócz ucha chciałby ćwiczyć i oko, podda się może (czasowo) muzie fotografii...?

Ponadto, przedpołudniem warsztaty znane i lubiane poprowadzą m.in. Agata Harz, Janusz Prusinowski, Emilia Herda i Piotr Zgorzelski. Popołudniami będziemy uczyć się pieśni od śpiewaczek i śpiewaków z okolicy. Ale najdłuższe będą zajęcia wieczorne...

Przyjeżdżajcie więc! Do zobaczenia w Becejłach!


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN