X Tabor w Szczebrzeszynie
15 - 22 VIII 2010

Obok tradycyjnych artystów z Roztocza gośćmi specjalnym tegorocznego Taboru będą muzycy z Armenii.

 

Warsztaty polskie

Warsztaty ormiańskie

Spotkania | Koncerty | Wystawy

Wykłady

Pograjki i potańcówki

Kaligrafia | filc | koszyki

Baza noclegowo-żywieniowa

Karnety

Plan dnia

Zapisy

Kajaki i koniki

A tak było na poprzednich Taborach | Fotogaleria

Komunikacja

 

Zapraszamy: 

 Remek Mazur-Hanaj - taborowy artystyczny,  Kinga Korycka - taborowa organizacyjna, Jacek i Alicja Hałasowie - gospodarze jurty,  Sławomir Kalita - dyrektor MDK

Organizator: Tyndyryndy
Współorganizator: Miejski Dom Kultury  w Szczebrzeszynie,  Stowarzyszenie "Dom Tańca", wydawnictwo In Crudo

Owocowe instrumenty projektuje graficznie Marianna Oklejak 

Patronat honorowy
Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Pomoc finansowa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

Drewnianą podłogę do jurty zapewnia:
 Trimex sp. z o.o.

blog Tyndyryndy

Tu oficjalny plakat Taboru

Tabor na Facebooku

X Tabor Festival
in Szczebrzeszyn
15 - 22 August 2010

Festival will take place in Szczebrzeszyn (Lubelskie region) with participation  of traditional polish and armenian musicians.

 

Polish workshops

Armenian workshops

Concerts | Exhibition | Meetings

Lectures

Bals

Calligraphy | Felting 

Accommodation

Festival pass

Schedule

Registration  

Canoes and chaises

Here you can see what happened last years | Gallery

Transport