warsztaty

 zabawy

muzykanci

dojazd

zakwaterowanie

koszty

zgłoszenia

harmonogram

o okolicy

o muzyce

 

okno domu Pani Józefy Oracz, członkini zespołu ¶piewaczego z Gałek Rusinowskich

Organizator: Stowarzyszenie Dom Tańca

Współpraca: Szkoła Podstawowa w Gałkach,  Gmina Rusinów
Projekt dofinansowała Fundacja J&S Pro Bono Poloniae