do strony głównej Domu TańcaWarsztaty taneczne

Są one tak pomyślane by każdy mógł skorzystać z naszego programu w sposób maksymalny, zarówno z tańców polskich (Kurpie, Mazowsze, Suwalskie, Wielkopolska), jak i francuskich oraz węgierskich. W tańcach polskich nacisk będzie położony na tańce Polski nizinnej, a zwłaszcza regionu opoczyńsko-radomskiego tzw. "krainy oberkowej". Mimo wielu znakomitych gości z różnych stron Polski i z zagranicy, oberek będzie królował podczas naszych wieczornych zabaw, jako najbardziej reprezentatywny dla tego regionu - Mazowsza i Półn. Małopolska.

Zajęcia popołudniowe oraz zabawy (środa i sobota) zaszczycać będą najlepsi wiejscy tancerze z okolicznych wiosek (m.in. Gałek Rusinowskich i okolic Zwolenia), od których będziemy mogli podpatrzeć i nauczyć się odpowiednich manier wykonawczych i miejscowego stylu. Będzie istniała także możliwość indywidualnych konsultacji poza warsztatami. Wszystkie warsztaty będą odbywały się przy żywej muzyce.

Wstęp do tańców polskich
3 warsztaty dla początkujących

Warsztaty polskich tańców z Mazowsza i płn. Małopolski
2 warsztaty dla zaawansowanych

prowadzenie: Piotr Zgorzelski oraz kapela Niedźwieckich

do głównej strony Taboru

Ich celem jest nauka i opanowanie w stopniu podstawowym zasad tańca o rytmach polkowych (parzyste) i mazurkowych (nieparzyste), które przydadzą się następnie w nauce i praktycznym wykorzystaniu w większości polskich tańców. Zakładamy, że uczestnicy powinni opanować w czasie zajęć (w zależności od własnych predyspozycji) tańczenie w parze po kole, w układzie otwartym i zamkniętym (przynajmniej w jednym kierunku) oraz kilka prostych tańców-zabaw min. polkę prowadzoną, krzyżoka, kontro, walczyka.

Pomyślane jako cykl (trzy spotkania, których trudność z każdym spotkaniem będzie rosła) mają, po pierwsze, pomóc, przełamać częsty lek przed tańczeniem w ogóle, oraz - co bardzo ważne - przed tańczeniem w parze, . Po drugie mają one wyrobić w uczestnikach poczucie rytmu, sprawność słuchania i poruszania się przy żywej muzyce, uzyskanie płynności i lekkości tańczenia, a także sprawność współuczestnictwa z innymi w zabawie tanecznej - w końcu taniec ma być dla nas przyjemnością, a nie ciężką pracą opłaconą sińcami i zadrapaniami. Po trzecie mają one pokazać, że świat polskiej tradycji muzycznej, dawnych, polskich muzykantów, granych przez nich tańców jest piękny, godny lepszego poznania i dzielenia się z innymi; Że jest to świat indywidualnej improwizacji, inwencji, artystycznego wyżycia się, współzawodnictwa i współuczestnictwa, że jest to świat inny niż ten, który przez lata był nam oficjalnie przedstawiany. Chcemy by uczestnicy zajęć zobaczyli że polski taniec ma wszelkie podstawy do tego by być atrakcyjną i miłą rozrywką, podczas wspólnych zabaw czy spotkań towarzyskich. Po czwarte mają one przygotować wszystkich chętnych do dalszej nauki najbardziej popularnego dawniej na wsi tańca Polski Centralnej - ale zarazem i najtrudniejszego - oberka.

Mimo wielu znakomitych gości z różnych stron Polski i z zagranicy, oberek będzie królował podczas naszych wieczornych zabaw, jako najbardziej reprezentatywny dla tego regionu - Mazowsze i Płn. Małopolska. Choć wymaga on dużej wprawy, zwinności, bardzo dobrego poczucia rytmu i - zwłaszcza u chłopaków - siły, liczymy, że w drugiej części cyklu, odbywającego się w piątek i sobotę (dla zaawansowanych) weźmie udział duża grupa uczestników. Spotkanie nasze zaszczycać będą najlepsi tancerze z okolicznych wiosek, u których będziemy mogli podpatrzeć i nauczyć się manier wykonawczych i miejscowego stylu.

Warsztaty polskiej muzyki instrumentalnej

 na skrzypcach (dla początkujących i zaawansowanych), na basetli (dla początkujących) i bębenku (dla początkujących). Jeśli będą chętni jest szansa zorganizowania warsztatów na harmonii polskiej 3-rzędowej (pedałowa lub rozciągana) oraz na dudach wielkopolskich (zgłoszenia telefonicznie). 

Do udziału zapraszamy wszystkich tych, którzy posiadają własne instrumenty (będzie je można także kupić na jarmarku w Szydłowcu)!  

Prowadzącymi spotkania będą muzykanci ze wsi, od lat praktykujący grę na danym instrumencie. Wspierać ich będą muzycy z Domu Tańca. Będą to Marian Bujak z Szydłowca, Jan Gaca z Przystałowic (bębenek i skrzypce) oraz Bartosz Niedźwiecki (skrzypce, basy).

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z muzykiem ludowym, a tym samym możliwość poznania technik gry i nauki dawnych manier wykonawczych. Zajęcia będą się odbywały codziennie. Istnieje też możliwość dodatkowych indywidualnych lekcji.

Grupa dla zaawansowanych prowadzona będzie podobnie jak w poprzednim roku przez Mariana Bujaka i jest przeznaczona dla tych, którzy posiedli już umiejętność gry na skrzypcach w stopniu podstawowym, a pragną te umiejętności doskonalić (Uwaga! Na warsztatach tych wymagana jest znajomość nagrań M. Bujaka). 

Wstęp do nauki gry na skrzypcach wiejskich i basetli

Zamiarem tychże zajęć będzie wprowadzenie słuchacza w tajniki gry na skrzypcach ludowych jako narzędzia całkowicie odmiennego od skrzypiec klasycznych, tak w sposobie wydobywania dźwięku, jak i niepowtarzalnej barwie głosu. Chcielibyśmy zapoznać z podstawami określającymi styl gry, a więc z umiejętności nastrojenia skrzypiec, z prawidłowym trzymaniem instrumentu podczas gry (ułożenie lewej dłoni, miejsce oparcia), z prowadzeniem smyczka. Będzie można zaznajomić się z prostymi melodiami, dającymi pogląd na dźwięki, które należy wydobywać, z układem palcowania oraz z właściwą pulsacją melodii. Aby rozpoznawać trójdzielne rytmy przyswoimy sobie sposoby gry na basetli - instrumencie, który wraz z bębenkiem towarzyszył skrzypcom w tradycyjnej kapeli wiejskiej na terenie Polski centralnej. Zajęcia te pomyślane są jako przedsmak i przygotowanie do pobierania nauki u mistrzów starszego pokolenia. Na warsztatach tych wymagane jest posiadanie własnego instrumentu (skrzypce). Mile widziane są także basetle, jednak w przypadku ich braku będziemy dysponowali kilkoma własnymi.

Warsztaty śpiewu tradycyjnego dla dziewcząt

Spotkania prowadzone będą przez:

* Agatę Harz

(grupa dla początkujących)

"Na moich warsztatach chciałabym nauczyć sposobu, w jaki śpiewały nasze prababki. Ten rodzaj śpiewu nazywamy obecnie białym głosem. Biały głos czyli naturalny głos, który wydobywa się z nas bez żadnych barier. Kiedyś kobiety na wsi nie musiały się uczyć sposobu śpiewania, wynikał on ze stylu, warunków życia i był jego integralną częścią. My, niestety, musimy traktować biały głos jako technikę, uświadomić sobie sposób oddychania, ustawienie aparatu artykulacyjnego itp. Uważam, że jest to technika równoprawna klasycznej, starsza od niej, śpiewano tak przez wiele wieków, wyrażając radość i smutek życia." - Agata Harz

 * Panie z Gałek Rusinowskich  (oraz Agata Harz i Katarzyna de Latour )

(grupa dla zaawansowanych)

Podczas spotkań (tylko osoby bardzo dobrze śpiewające, liczba miejsc ograniczona) będzie można nauczyć się pieśni, z repertuaru żyjących jeszcze wiejskich śpiewaczek, w wersji "in crudo" (bez stylizacji), z zachowaniem jednogłosu, charakteryzującego się pełnym i ostrym brzmieniem, z licznymi zdobieniami i ornamentami, typowymi dla wiejskiego śpiewu. Podobnie jak w zeszłym roku uczyć się będziemy z repertuaru mieszkańców Gałek Rusinowskich. W tym roku tematem przewodnim będą pieśni weselne, a zwłaszcza oczepinowe.

Uwaga! Warto wziąć ze sobą dyktafon. 

Warsztaty rzemieślnicze
 (ze względu na małą ilość stanowisk pracy liczba miejsc w grupie ograniczona)  

Zainteresowanym starą techniką garncarską na kole oraz rzeźbą w glinie proponujemy warsztaty z czynnie działającymi jeszcze garncarzami z Rędocina. Zależy nam na tym, by każdy mógł nie tylko zobaczyć, ale także samemu doświadczyć na czym polegały dawne techniki ceramiczne, poznać metody pracy  i piękno wykonywanych przedmiotów.

SEMINARIA

Zaprosiliśmy naukowców, praktyków i pasjonatów, którzy podzielą się swoją wiedzą i refleksją dotyczącą kultury tradycyjnej wsi radomskiej. Seminaria nie będą miały formy czystego wykładu, lecz spotkania, w trakcie którego będzie czas na rozmowy, zadawanie pytań, dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i wątpliwościami oraz na prezentację dorobku miejscowych twórców. Spotkaniom towarzyszyć będą projekcje filmów dokumentalnych i materiałów video. Osobny panel ("Między muzykę wsi, a muzyką folkową") dotyczyć będzie różnych form kontynuacji kultury tradycyjnej przez młodych w Polsce i  Europie.