Szydłowiec

niedziela - 3 sierpnia 2003

 
 

11.15 Happening na rynku w Szydłowcu - kapele biorące udział w Taborze

15.00 Jarmark dawnych i nowych instrumentów ludowych połączony ze Świętem Chleba (zamek w Szydłowcu).

16.00 Wernisaż wystawy "Akordeony i harmonie w zbiorach Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu"
połączony z koncertem Stéphane Delicq'a (zamek w Szydłowcu)

17.00 Obrzędowe wyrabianie chleba przez gospodynie z Zaborowia

18.00-22.00 - Koncert muzyki tradycyjnej i zabawa na dziedzińcu zamku w Szydłowcu. 

Wystąpią: