do strony głównej Domu Tańca
Nasze dziewięcioletnie doświadczenie Stowarzyszenia (zwłaszcza muzyczno - taneczne) wskazują wyraźnie na ciągły niedostatek programów edukacyjno-kulturalnych, w których nacisk położony byłby na bezpośredni kontakt z żywą jeszcze kulturą tradycyjną i jej zabytkami. Tylko przez osobisty kontakt, spotkanie z muzykiem, śpiewakiem, tancerzem, rzemieślnikiem możliwe jest właściwe i głębsze poznanie tego czym była i jest kultura tradycyjna. Aby ją zrozumieć, trzeba jej doświadczyć bezpośrednio u źródła, a nie, jak to często bywa, "na odległość", za pośrednictwem rozmaitych stylizacji. Taki kontakt sprzyja rozwijaniu postawy otwartości, inspiruje, skłania do twórczego wysiłku.

Wielu ludzi bardzo często nie docenia własnego dziedzictwa - zwłaszcza wiejskiego, wyrastając w jego nieznajomości. Przeżywają obecnie coś, co można nazwać szokiem kulturowym, zachłystnięciem kulturą masową, przy ignorancji i nieznajomości tradycji rodzimej. Czerpiemy z doświadczeń węgierskiego ruchu tanchaz oraz podobnych inicjatyw we Francji, Skandynawii czy Irlandii, gdzie domy tańca to codzienność.

Chcemy pokazać świat, który nas zachwycił, a zarazem pragniemy zaprosić was do tego byście mogli sami, osobiście go "zasmakować".

 Ufamy że dodatkowo pomogą w tym nasi goście i przyjaciele, muzycy i tancerze z Francji i Węgier, którzy na własnym podwórku prowadzą działalność podobną do naszej .

Dlaczego na pograniczu radomsko - opoczyńskim?

            Z regionem radomskim i opoczyńskim  mamy kontakt od 1994 r., prowadząc badania etnograficzne i dokumentację na wsiach (pod kierunkiem prof. Bieńkowskiego), zapraszając artystów wiejskich do W-wy; co ważne,  łączy nas z nimi przyjaźń i wieloletnia znajomość . Jest to okolica o bogatej, oryginalnej i dobrze zachowanej, wciąż gdzieniegdzie żywej, kulturze etnomuzycznej. Nazywana czasem zagłębiem oberkowym., wzbogacona dodatkowo wyjątkowo ciekawymi śladami współistnienia ludowej muzyki polskiej i żydowskiej. Stąd pochodzi większość najwybitniejszych na nizinach polskich muzykantów. Tu śpiewa się wciąż pieśni religijne o średniowiecznej proweniencji (pierwszy znany z imienia kompozytor pieśni kościelnych bł. Ładysław pochodził z Gielniowa k/Przysuchy).

  Co ciekawego znajdziecie w Chlewiskach i najbliższych okolicach.

Na terenie Chlewisk oraz w jego pobliżu znajduje się szereg dużej klasy obiektów zabytkowych m.in. zabytkowa huta z XIX wieku, pałac obronny Odrowążów z XIII wieku (przebudowany w okresie późnego renesansu i klasycyzmu), XII-wieczny kościół parafialny (pierwotnie romański, później przebudowany). Oczywiście to także wspaniały teren do pieszych i rowerowych wycieczek, po okolicznych lasach i polach, gdyż miejscowość ta znajduje się u podnóża Gór Świętokrzyskich.

Region dysponuje dobrą infrastrukturą muzealną. W Szydłowcu w zamku z XV wieku (rezydencja Szydłowieckich i Radziwiłów) znajduje się jedyne w Europie Muzeum Instrumentów Ludowych. Ponadto w mieście zobaczyć można późno renesansowy ratusz miejski oraz późno gotycki kościół św. Zygmunta. Natomiast w Przysusze mieści się Muzeum im. Oskara Kolberga znajdujące się w dworku w którym się on urodził.

            Z kolei w Radomiu warto odwiedzić skansen - Muzeum Wsi Radomskiej.

 Tabor w Chlewiskach

Program całego dnia wypełniony będzie poszczególnymi warsztatami, wybieranymi przez uczestników według własnych potrzeb. Ponadto proponujemy przybyłym na nasz tabor udział w spotkaniach dyskusyjnych oraz udział w cowieczornej zabawie tanecznej.