HARMONOGRAM

 

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Przez cały tydzień

9.00 – 10.00

 

śniadanie

śniadanie

śniadanie

śniadanie

śniadanie

śniadanie

   

10.00 – 11.00

wstęp do warsztatów śpiewu tradycyjnego dla dziewcząt

warsztat śpiewu tradycyjnego dla dziewcząt (*)/(**)

warsztat śpiewu tradycyjnego dla dziewcząt (*)/(**)

zwiedzanie zabytkowej huty w Chlewiskach

pokazy i warsztaty rzemieślnicze oraz zajęcia indywidualne

warsztat śpiewu tradycyjnego dla dziewcząt (**)/(***)

warsztat śpiewu tradycyjnego dla dziewcząt (**)

 

W godz. 10.00-14.00

warsztaty gry na  skrzypcach, bębenku i basach

(*)/(**) indywidualne warsztaty garncarskie, tkackie i bednarskie (#)

11.00 – 14.00

Happening na rynku w Szydłowcu w wykonaniu kapel biorących udział w Taborze

wstęp do warsztatów tańców polskich z Mazowsza i Kurpi, węgierskich i francuskich

warsztaty tańców  węgierskich (czardasz) (*)

warsztaty tańców francuskich

warsztaty tańców francuskich

warsztaty tańców  z Suwalskiego (polka, kozak)

(**)

śniadanie

warsztaty tańców polskich z Mazowsza (taniec w parach po okręgu) (*)

warsztaty tańców  kurpiowskich (powolniak) (***)

warsztaty tańców z Wielkopolski (wiwat) (*)

warsztaty tańców węgierskich (czardasz)

(***)

godz. 13.00-19.00 koncert na zakończenie Taboru w park przy Pałacu Odrowążów w Chlewiskach

14.00 – 15.00

Obiad w Chlewiskach

obiad

obiad

obiad

obiad

obiad

obiad

15.00 – 16.30

Zamek w Szydłowcu - targi  instrumentów ludowych

seminarium naukowe

„Dudy i lira korbowa w Polsce Centralnej”

seminarium naukowe

„Ludowa gra skrzypcowa na pograniczu kielecko – radomskim”

seminarium naukowe

„Harmonia i harmoniści w radomskim”

seminarium naukowe

„Ożywianie zabytków kultury przemysłowej w Polsce„

seminarium naukowe

„śpiewy religijne radomskiej parafii Skrzyńsko”

warsztaty tańców z Wielkopolski (wiwat)

(**)

warsztat śpiewu tradycyjnego dla dziewcząt (***)

Mały Tabor Domu Tańca (zajęcia dla dzieci w  dwóch grupach wiekowych od 6 do 12 lat)

Obrzędowe wyrabianie chleba.

Wernisaż wystawy „Akordeony i harmonie ze zbiorów  Muzeum Instrumentów Ludowych

w Szydlowcu”

Od 18.00 do 22.00  koncert i zabawa na zamku w Szydłowcu

16.30 – 19.30

warsztaty

  tańców polskich z Mazowsza

(taniec w parach po okręgu) (*)

warsztaty tańców francuskich

warsztaty tańców węgierskich (czardasz) (**)

warsztaty rzemieślnicze oraz zajęcia indywidualne

warsztaty tańców  z Suwalskiego (polka,kozak) (*)

warsztaty tańców polskich z Mazowsza (oberek)

(***)

warsztaty tańców  kurpiowskich (powolniak) (**)

warsztaty tańców polskich z Mazowsza (oberek, polka) (**)

wstęp do warsztatów z Wielkopolski  i Suwalskiego

warsztaty tańców polskich z Mazowsza (oberek) (**)

kolacja

19.30 – 20.30

kolacja

kolacja

kolacja

kolacja

kolacja

prezentacje filmowe

 

20.30 – 21.30

prezentacje filmowe

prezentacje filmowe

Koncert „Ostatni wiejscy harmoniści”

prezentacje filmowe

koncert w

kościele w Chlewiskach

zabawa na terenie zabytkowej huty żelaza (przewidywane zakończenie nad ranem)

21.30 – 01.00

kolacja w Chlewiskach

zabawa na terenie zabytkowej huty żelaza

zabawa na terenie zabytkowej huty żelaza

zabawa na terenie zabytkowej huty żelaza

dyskusja panelowa

Zabawa na terenie zabytkowej huty żelaza

Warsztaty dla początkujących (*); warsztaty dla średnio zaawansowanych (**); warsztaty dla zaawansowanych (***);  wymagana wcześniejsza deklaracja i zapisy, liczba miejsc ograniczona (#)