do strony głównej Domu Tańca 
736 kb

www.demart.com.pl

poł±czenia autobusowe i poci±gowe    

stan na 7 czerwca 2003

PKS

Kraków - Kielce 6.00, 9.00, 9.50 1-6, 11.00, 11.30, 12.20, 14.00, 15.30, 16.15, 18.30, 20.307 - przez Szydłowiec
Radom - Szydłowiec 8.55, 11.45, 13.40, 16.45, 18.15, 24.00
Szydłowiec - Chlewiska 5.00, 5.50, 6.40, 6.50, 7.30, 7.55, 8.35, 9.20, 10.00, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 12.40, 12.45, 13.25, 14.10, 14.20, 14.30, 15.10, 15.40, 15.55, 16.00, 16.20, 16.40, 17.50, 19.55, 20.40, 23.50 (tylko podkreślone jeżdżą w niedziele)
Warszawa Zach. - Szydłowiec 7.00 6-7, 9.45, 11.30, 14.45, 16.15, 22.00
Kielce - Szydłowiec 3.05, 7.34, 9.20, 15.30, 15.50 6-7, 16.00

PKP

=  przesiadka

Warszawa  - Szydłowiec

W-wa ¦ródm. W-wa Centralna

Zachodnia

Radom Szydłowiec
4.02   4.13 6.10=6.20 7.00
4.47   4.55 7.09=7.18 7.50
  7.10 7.15 8.53 = 9.15 9.56
  8.10 8.15 - 10.27
9.17 - 9.25 11.35=11.41 12.18
  11.10 11.15 - 13.20
11.17   11.25 13.26=13.40 14.17
  13.00 13.05   15.13
13.17   13.25 15.30=16.10 16.46
  15.10 15.15 16.52=17.47 18.27
15.22   15.30 17.37=17.47 18.27
  17.10 17.15 - 19.27
18.17 - 18.25 - 21.18
  19.10 19.15   21.31
19.17   19.25 21.47=22.44 23.24

 

Kielce - Szydłowiec  5.36 /6.24, 5.41 /6.39, 6.28 /7.44, 8.56 /10.06, 9.52 / 10.53, 13.20 /14.19, 13.54 /14.44, 15.45 /16.31, 17.57 /18.44, 18.01 /19.02, 21.20 / 22.07, 21.45 / 22.33 
Kraków - Kielce 5.05 / 7.33, 6.10 / 7.54, 7.10 / 8.54, 10.05 / 12.19, 12.05 / 13.52, 13.22 /15.34, 16.10 / 17.55, 17.10 / 18.57, 18.10 / 19.56, 18.16 / 20.48, 21.10 / 23. 01

Kraków - Szydłowiec

Kraków Skarżysko Szydłowiec
7.10 9.59 = 10.33 10.43
9.51 12.16 = 12.54 13.05
11.20 - 14.33
16.10 18.09 = 18.52 18.44
17.10 19.56 = 20.08 20.18

dziekuję za informacje Grzesiu!